shea butter, safflower seed oil, evening primrose oil, sweet almond oil, avocado oil, macadamia seed oil, orange oil

shea butter, safflower seed oil, evening primrose oil, sweet almond oil, avocado oil, macadamia seed oil, orange oil

  • organic shea butter

  • paraben free

  • no formaldehyde donor

  • made in the USA

Chia sẽ nhận xét của bạn về sản phẩm TẨY TẾ BÀO CHẾT CƠ THỂ TREE HUT FIRMING SUGAR SCRUB MOCHA & COFFEE BEAN

DANH SÁCH NHẬN XÉT

Không có bình luận nào cả.

Thư viện hình ảnh